פגיעה בעבודה כחשמלאי וקצבת נכות בשנת 2021 – מה עליי לעשות?

חשמלאים 24 שעות - פגיעה בעבודה חשמלאי קצבת נכות

בוטח שנקבעה לו דרגת נכות מעבודה (גם בשיעור 0%), אינו זכאי עוד לתשלום גמלת דמי פגיעה בעד אותה הפגיעה. יש להגיש את התביעה בתוך 12 חודשים ממועד הפגיעה. הוועדה הרפואית קובעת את דרגת הנכות לפי רשימת ליקויים רפואיים כפי שרשום בתקנות הביטוח הלאומי. ניתן למצוא ברשימה זו את כלל הליקויים הרפואיים ולצידם את אחוז הנכות המוגדר שיש לקבוע.

הנפגע מתאונת העבודה זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי החזר של כל ההוצאות הנדרשות

לשם ריפוי, טיפול, אשפוז בבית חולים או במוסד רפואי אחר וכן כל הוצאה אחרת עבור מכשירים רפואיים (מכשיר שמיעה וכד').

בנוסף, ניתן לקבל גם דמי פגיעה, שמהווים תשלום ראשוני לתקף עד ל-91 ימים מתאריך התאונה. גובה דמי הפגיעה הינו עד 75% מהשכר היומי של הנפגע.

 

יתרה מכך, תאונת עבודה כחשמלאי מוסמך שהובילה לנכות תזכה את אותו עובד למענק וקצבת נכות.

במקרים נדירים כאשר ילד נפגע במהלך עבודת חשמל בבית ניתן לבדוק באתר ביטוח לאומי לגביי קצבת ילד נכה 2021 לפרטים נוספים.

מענק נכות

אדם שנפגע מתאונת עבודה יהיה זכאי למענק חד פעמי אם נקבעו לו אחוזי נכות קבועים בין 9%-19%. הגובה של מענק הנכות מחושב לפי אחוזי הנכות שנפסקו בעבור אותו אדם.

קצבת נכות

נפגע שפסקו לטובתו 30% נכות והוא הרוויח בממוצע בשלושת החודשים שקדמו לתאונה 10,000 ש"ח ברוטו, יקבל גמלה חודשית שתחושב לפי 10,000 ש"ח כפול 75% (גובה הקצבה) כפול 30% (נכות). סך הכל הגמלה החודשית תהיה 2,250 ש"ח.

את קצבת הנכות הנפגע זכאי לקבל לאורך כל ימי חייו

בחירה בקבלת קצבת זקנה תזכה את הנכה בעוד מענק חד פעמי בגובה 36 קצבאות נכות מעבודה חודשיות.

כל נפגע שנקבעה לו דרגת נכות קבועה של מעל 20%, זכאי גם לתעודת נכה שמעניקה אפשרות לחניות נגישות וכו'.